Znak Vodní záchranné služby VZS 1 | VZS Náchod

Vodní záchranná služba ČČK Náchod

Dohled

Dohled nad vodní nádrží Rozkoš

Školení

Školení první pomoci pro veřejnost

Profesionalita

Profesionální záchranná služba

20210820 162503 | VZS Náchod
292073468 5305779182833461 6146491891032833404 n | VZS Náchod

Vodní záchranná služba

Vodní záchranná služba ČČK Náchod, p. s. je pobočným spolkem celostátní Vodní záchranné služby ČČK, z. s. Jsme kolektivním členem Českého červeného kříže (ČČK). Vodní záchranná služba Náchod působí primárně v Královéhradeckém kraji. V letních měsících vykonáváme dohled nad vodní hladinou na přehradní nádrži Rozkošnepřetržitou službu na Stanici první pomoci v autokempu Rozkoš.

Fotogalerie

Prohlédněte si činnost Vodní záchranné služby ČKK Náchod.

Naše cíle a doprovodné služby

Disponujeme odpovídající technikou a máme odborně vyškolený záchranářský tým. Členy Vodní záchranné služby jsou jak lékaři a zdravotničtí záchranáři, tak i studenti medicíny a dobrovolníci z nelékařských oborů. Máme specialisty na zásahy na volné a tekoucí vodě. Díky svému výcviku a vybavení zajišťujeme profesionální záchranu tonoucích osob, poskytujeme záchranu majetku a evakuaci osob během povodní a živelných katastrof. Každoročně pořádáme záchranářskou soutěž Rozkoš Rescue.
 • Prevencí a informační osvětou minimalizovat rizika utonutí a zranění.
 • Provádět preventivní a záchrannou činnost pomocí dokonalé techniky.
 • Poskytovat předlékařskou první pomoc na vodních plochách a v jejich bezprostřední blízkosti.
 • Při živelných katastrofách zabránit vážným úrazům, utonutím a ztrátám na materiálních hodnotách.

Vodní záchranná služba ČČK Náchod poskytuje pestrý okruh navazujících služeb pro turisty a širokou veřejnost. Pro školy a zájmové kroužky pořádáme zdravotnické přednáškyškolení první pomoci, zajišťujeme první pomoc na sportovních a kulturních akcích a provádíme ukázky z činností Vodní záchranné služby. Zároveň zprostředkujeme školení k získání oprávnění vůdce malého plavidla.

 • Přednášky bezpečného pobytu u vody.
 • Ukázky z činnosti Vodní záchranné služby.
 • Školení v používání záchranných pomůcek.
 • Školení v ovládání bezmotorových plavidel.
 • Školení první pomoci pro organizace a zájmová sdružení.
 • Školení první pomoci pro základní školy a zájmové kroužky.
 • Organizaci školení k získání oprávnění vůdce malého plavidla.
 • Poskytování první pomoci při sportovních a společenských akcích.

Vyberte úsek, který chcete kontaktovat

Vodní záchranná služba ČČK Náchod, pobočný spolek

Bc. Vratislav Vrábel
Předseda
Bc. Milena Vrábelová
Pokladník
Ing. Martin Kusenda
Člen představenstva