O NÁS

Dopravní zdravotní služba zajišťuje:

 • převozy k lékaři a zpět
 • převozy na odborná vyšetření (i mimo kraj)
 • převozy do lázní a zpět, převozy do zahraničí a zpět
 • převozy z nemocnice po hospitalizaci domů
 • převozy žen a novorozenců z porodnice
 • zajištění sportovních a kulturních akcí
 • převozy dětí do léčeben a zpět
 • převozy tělesně postižených
 • smluvní přeprava za úhradu
 • vodní záchranná služba

Vodní záchranná služba zajišťuje: 

 • školení první pomoci pro organizace a zájmová sdružení
 • školení první pomoci pro základní školy a zájmové kroužky
 • školení v ovládání bezmotorových plavidel
 • školení v používání záchranných pomůcek
 • poskytování první pomoci při sportovních a společenských akcích
 • přednášky bezpečného pobytu u vody
 • ukázky z činnosti Vodní záchranné služby
 • v letních měsících dohled nad vodní hladinou na přehradní nádrži Rozkoš a nepřetržitou službu na Stanici první pomoci v Autocampingu Rozkoš, skupina disponuje pro tyto případy technikou a vyškolenými členy, a to jak profesionály (lékaři, diplomovanými zdravotnickými záchranáři), tak i laiky
 • provozuje půjčovnu motorových a bezmotorových plavidel, šlapadel a vodních kol
 • zabezpečení školení k získání oprávnění vůdce malého plavidla

Cíle vodní záchranné služby:

 • organizovat a provádět preventivní a záchrannou činnost pomocí dokonalé techniky
 • poskytovat kvalifikovaně předlékařskou první pomoc na vodních plochách a v jejich bezprostřední blízkosti při sportovní a rekreační činnosti a tím postupně snížit nebezpečí utonutí, následky zranění a počty utonulých
 • v případech živelných katastrof a obecného ohrožení zabránit vážným úrazům, utonutím a ztrátám na materiálních hodnotách